Overzicht van stemmingen in de gemeenteraad van Wageningen, 2014 - 2018

Een overzicht van de raadsperiode 2018 - 2022 vindt u hier

Een overzicht van de raadsperiode 2010 - 2014 vindt u hier

Coalitie zetels       Oppositie zetels      
  voor   D66 5     PvdA 3      
  tegen   GroenLinks 5   VVD 2    
  verdeeld   Stadspartij 5     CDA 2      
  onthouding             SP 2      
    afwezig             CU 1      
                  Hart voor Wageningen 0      

 

Download dit overzicht in pdf (kleurenversie) Download dit overzicht in pdf (zwartwit)

 

Sorteer deze tabel: klik op de partijlogo's en op de titels van de kolommen.

Datum Onderwerp Soort Eerste indiener HvW Resultaat
14-4-2014 Europees vlaggen op 9 mei (Europadag) en 22 mei (Europese verkiezingen) Motie D66 aangenomen
26-5-2014 Bestuursakkoord Anders denken, Samen doen - sterkere positie raad en nuancering burgerparticipatie Amendement CU verworpen
26-5-2014 Bestuursakkoord Anders denken, Samen doen - niet de raad maar de oppositie behoudt speelruimte voor eigen keuzes Amendement PvdA verworpen
26-5-2014 Bestuursakkoord Anders denken, Samen doen - voor oppositie zijn alle onderwerpen in akkoord vrije kwesties Amendement PvdA aangenomen
26-5-2014 Bestuursakkoord Anders denken, Samen doen - schrappen ambitie nieuw vergadermodel Amendement CU aangenomen
26-5-2014 Bestuursakkoord Anders denken, Samen doen Bestuursakkoord Coalitie aangenomen
26-5-2014 Sturing Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 - mogelijke regionale samenwerkingsmodellen met de raad bespreken Motie D66 aangenomen
26-5-2014 Sturing Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
26-5-2014 Jaarstukken 2013 - overschot niet in alg. reserve maar in kap. zonder bestemming Amendement CU aangenomen
26-5-2014 Jaarstukken 2013 - onderzoeken oorzaak hoog percentage afgewezen bijstandsaanvragen Motie PvdA aangenomen
26-5-2014 Jaarstukken 2013 Raadsvoorstel College aangenomen
26-5-2014 Behoud speelgoed- en kledingbank Motie GL aangenomen
26-5-2014 Uitgangspunten voor het uitwerken van het bestemmingsplan Patrimonium Raadsvoorstel College aangenomen
26-5-2014 Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief de Vlinder Raadsvoorstel College aangenomen
30-6-2014 Bewegwijzering naar bussen station Ede-Wageningen Motie SP aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - herformulering basisvoorziening en voorziening na toekenning Amendement D66 aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - niet college maar raad werkt nader uit wat redelijk gevergd wordt van netwerk Amendement VVD aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - maatwerk voor financieel niet-zelfredzamen Amendement D66 aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - eigen bijdrage overal waar dat mag zonder uitzonderingen Amendement VVD verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - gegevensuitwisseling in privacyregeling is echte keus Amendement GL aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - hbh1 blijft voorziening na toekenning Amendement PvdA verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - geen keukentafelgesprek voor hbh2 Amendement SP verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - ondersteuning chronisch zieken via maatwerk financieel niet-zelfredzamen Amendement D66 aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - niet college maar raad werkt regeling chronisch zieken verder uit Amendement VVD aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - tegenprestatie mag geen betaald werk verdringen Amendement SP aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - tegenprestatie is tijdelijk en gericht op betaald werk Amendement SP verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - eigen bijdrage arbeidsinschakeling nugger niet inkomensafhankelijk partner Amendement D66 aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - ontwikkelen laagdrempelige klachtenprodecure Amendement PvdA aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - planning maken voor overgangsjaren 2015 en 2016 Amendement SP verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - privacyregeling bij toekomstige integrale clientregistratiesystemen Motie PvdA aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - maak procesaanpak evaluatie op kwaliteit envernance Motie CDA aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - hulp bieden bij inzetten pgb Motie PvdA verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - onderzoeken mogelijkheid dienstencheque Motie GL aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - effect minimaregelingen voor net onder en boven de 130-grens berekenen Motie PvdA aangenomen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D - keuzemogelijkheid pgb dwangjeugdzorg voorleggen aan raad Motie PvdA verworpen
7-7-2014 Kaders voor de verordeningen 3D Raadsvoorstel College aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - ongebruikt budget onderwijshuisvesting naar verduurzamingonderwijskundige verbetering schoolgebouwen Amendement GL aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - opbrengst verkoop vastgoed naar kap.z.bestemm. niet naar verduurzaming vastgoed Amendement D66 aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - vestigingsklimaat ondernemers verbeteren Amendement VVD aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - geen hondenbelasting voor hulphonden in opleiding Motie SPW aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - begroting 2015 volgens meerdere scenario's Motie PvdA verworpen
7-7-2014 Kadernota 2014 - klimaatplan actualiseren n.a.v. nieuwe technologie en beleidsontwikkelingen Motie PvdA aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - openbaar belang afwegen bij verkoop snippergroen Motie GL aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 - bankjes in de Hoogstraat Motie CU aangenomen
7-7-2014 Kadernota 2014 Raadsvoorstel College aangenomen
29-9-2014 Kaders supermarkt Geertjesweg - bestemming nr 56 wijzigen naar meerdere bestemmingen Amendement CU aangenomen
29-9-2014 Kaders supermarkt Geertjesweg - hoogteaccent niet zowel Geertjesweg als Nobelweg Amendement VVD aangenomen
29-9-2014 Kaders supermarkt Geertjesweg - communicatie en omwonenden betrekken bij vervolgtraject Motie D66 aangenomen
29-9-2014 Kaders supermarkt Geertjesweg - aanpassen verkeersveiligheid Motie VVD aangenomen
29-9-2014 Kaders supermarkt Geertjesweg Raadsvoorstel College aangenomen
29-9-2014 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet - geen extra budget vrijmaken Amendement VVD  aangenomen
29-9-2014 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel College aangenomen
29-9-2014 Motie maak plan handhaven hbh1 Motie PvdA verworpen
29-9-2014 Motie kaders de Dreijen loslaten  Motie D66 aangenomen
27-10-2014 Bestemmingsplan 3e kwadrant Business Strip - incubator is er voor startende kennisintensieve bedrijven Motie CU verworpen
27-10-2014 Bestemmingsplan 3e kwadrant Business Strip - actieplan kennisintensieve bedrijven BusinessSciencePark Motie PvdA aangenomen
27-10-2014 Bestemmingsplan 3e kwadrant Business Strip Raadsvoorstel College aangenomen
27-10-2014 Bestemmingsplan Campus Plaza - max. 400 studentenwoningen op de Campus Amendement SPW verworpen
27-10-2014 Bestemmingsplan Campus Plaza - regels doen overeenstemmen met max. 400 studentenwoningen op de Campus Amendement SPW verworpen
27-10-2014 Bestemmingsplan Campus Plaza - max. één horecavestiging op de Campus Amendement SPW verworpen
27-10-2014 Bestemmingsplan Campus Plaza Raadsvoorstel College aangenomen
27-10-2014 Voortzetting reclamebelasting - drie jaar ipv twee jaar verlengen Amendement PvdA verworpen
27-10-2014 Voortzetting reclamebelasting - inflatiecorrectie toepassen Amendement SPW aangenomen
27-10-2014 Voortzetting reclamebelasting - drie jaar ipv twee jaar verlengen en onafhankelijke evaluatie Amendement CU verworpen
27-10-2014 Voortzetting reclamebelasting Raadsvoorstel College aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - geen melding gemeente verkoop huis bij waardestijging door MO-voorziening Amendement PvdA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - vermijdbaarheid of voorzienbaarheid hulpvraag niet relevant Amendement PvdA verworpen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - bij noodzaak verhuizen ook sociale aspecten meewegen Amendement PvdA verworpen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - burger kan zelf bijbetalen voor betere kwaliteit voorziening Amendement PvdA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - geen eigen bijdrage voor gezaghebbers niet-ouders Amendement PvdA verworpen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - voorzieningen ook afstemmen op wensen behoeften en specificaties client Amendement D66 aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - nuancering korting uitkering bij schending verplichtingen Amendement D66 aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - uitkeringssancties ivm gedrag rekening houden met individuele situatie Amendement SP aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - specificatie vrijstelling additionele werkzaamheden Amendement D66 aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - hoogte premie additionele werkzaamheden vastleggen in verordening Amendement D66 aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - studietoeslag als nodig ineens uitkeren Amendement PvdA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - instellen vertrouwenspersoon bij participatie en Wmo Motie PvdA verworpen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - second opinion opnemen in uitvoeringsregels Motie CDA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - bij voorstel procesaanpak evaluatie ook inhoudelijke voorstellen doen Motie CDA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - beschikking door ambulante teams Motie D66 aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - onderzoeken hoe overbelasting mantelzorgers te voorkomen Motie CU aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - organiseer stadsdebat bij evaluatie Motie PvdA aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties - hoger opgeleide vluchtelingen-nieuwkomers mogen Nldse kwalificatie halen Motie GL aangenomen
27-10-2014 Verordeningen drie decentralisaties Raadsvoorstel College aangenomen
27-10-2014 Motie geen windmolens in Wageningen Motie VVD verworpen
27-10-2014 Motie geen windmolens in Wageningen tot actualisering klimaatplan Motie SPW aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - schrappen budget quickwins Amendement SPW aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - budget beschikbaar stellen voor bestuurlijke vernieuwing Amendement SPW verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - budget beschikbaar stellen voor klimaatbeleid Amendement SPW verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - budget beschikbaar stellen voor economische ontwikkeling Amendement SPW verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - budget beschikbaar stellen voor binnenstad en centrumvoorziening Amendement SPW verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - behoud Arboretum Belmonte Amendement VVD aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - nog niet bezuinigen op Wageningen45 Amendement D66 verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - subsidies niet indexeren Amendement SPW aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - schrappen budget onderzoek ontsluiting Campus Amendement CU verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - eerder voorbereiden op BAG bezuinigingstaakstelling Motie CDA verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - structuurvisie ondergrond Motie GL verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - quickscan klimaatadaptatie Motie GL aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - open data Motie D66 aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - woonvisie actualiseren op seniorenhuisvesting Motie SPW aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - ontwikkel visie ouderenhuisvesting in en rond centrum Motie PvdA verworpen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 - betere positie Wageningse ondernemers op 5 mei Motie SPW aangenomen
11-11-2014 Programmabegroting 2015-2018 Raadsvoorstel College aangenomen
1-12-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag - grens 100% niet verhogen naar 110%  Amendement VVD verworpen
1-12-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag - differentiatie naar gezinssamenstelling Amendement D66 aangenomen
1-12-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag - hardheidsclausule voor maatwerk Amendement D66 aangenomen
1-12-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag - effect minimaregelingen voor net onder en boven de 130-grens berekenen  Motie PvdA verworpen
1-12-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag Raadsvoorstel College aangenomen
1-12-2014 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 - inachtnemen beslagvrije voet Amendement D66 aangenomen
1-12-2014 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
1-12-2014 Beleidsregels kamergewijze verhuur - verhuur ook in leegstaande panden Amendement GL aangenomen
1-12-2014 Beleidsregels kamergewijze verhuur - kamerverhuur ook voor meer dan een persoon per kamer toestaan Amendement D66 verworpen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - eerst alternatieven dan pas reguleren Amendement PvdA aangenomen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - vervallende parkeerplekken compenseren in nabijheid Amendement CU aangenomen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - piekdrukte niet op afstand maar nabij binnenstad opvangen  Amendement VVD verworpen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - extra opbrengsten bij capaciteitsuitbreiding op alle dagen Amendement VVD aangenomen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - financieel resultaat niet slechter, prijs vergunning niet hoger Amendement CU aangenomen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen - onderzoek reductietarief voor mantelzorgers Motie CU aangenomen
1-12-2014 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
1-12-2014 Motie aansluiten bij landelijke samenwerking ander softdrugsbeleid Motie D66 aangenomen
12-1-2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur - schrappen welstandstoetsing CRK Amendement SPW verworpen
12-1-2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur - eis ontrekkingsvergunning laten vervallen Motie D66 verworpen
12-1-2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur - parapluplan voor alle bestemmingsplannen Motie VVD aangenomen
12-1-2015 Beleidsregels kamergewijze verhuur Raadsvoorstel College aangenomen
12-1-2015 Uitgangspunten Parkeerplan Wageningen -  eerst parkeerverwijssysteem, dan parkeerplan Motie VVD verworpen
12-1-2015 Programma en stedenbouwkundig plan Kortenoord deelplan 2 - verbeteren fietsoversteek Kortenoordallee Motie SP aangenomen
12-1-2015 Programma en stedenbouwkundig plan Kortenoord deelplan 2 - ontwikkelen robuuste groenstrook tussen plan 2 en 3 Motie GL aangenomen
12-1-2015 Programma en stedenbouwkundig plan Kortenoord deelplan 2 - percentage groen verhogen Motie GL verworpen
12-1-2015 Programma en stedenbouwkundig plan Kortenoord deelplan 2 Raadsvoorstel College   aangenomen
12-1-2015 Initiatiefvoorstel Wageningen Klimaatneutraal 2030 - draagvlak als criterium voor technologie Amendement PvdA verworpen
12-1-2015 Initiatiefvoorstel Wageningen Klimaatneutraal 2030 - bijdrage alternatieven voor windmolens smart maken Amendement CDA verworpen
12-1-2015 Initiatiefvoorstel Wageningen Klimaatneutraal 2030 - beslispunt geen grote windmolens binnen de gemeente Initiatiefvoorstel CU verworpen
12-1-2015 Initiatiefvoorstel Wageningen Klimaatneutraal 2030 - beslispunt suggesties nieuwe technologieën Initiatiefvoorstel CU verworpen
12-1-2015 Initiatiefvoorstel Wageningen Klimaatneutraal 2030 - beslispunt belangen Wageningen burgers/bedrijven behartigen bij collectieve voorzieningen Initiatiefvoorstel CU verworpen
12-1-2015 Motie schulddienstverlening dicht bij huis Motie SP aangenomen
16-2-2015 Krediet vervolgfase aanpak Nijenoord Allee - verbreden fietsoversteek Bornsesteeg Motie GL aangenomen
16-2-2015 Krediet vervolgfase aanpak Nijenoord Allee Raadsvoorstel College aangenomen
16-2-2015 Verordening raadplegend referendum 2015 - geen opkomstdrempel Amendement D66 aangenomen
16-2-2015 Verordening raadplegend referendum 2015 - enquetes college onder burgers eerst in de raadscommissie bespreken Motie VVD verworpen
16-2-2015 Verordening raadplegend referendum 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
16-2-2015 Eenmalige subsidie internationale school Arnhem Raadsvoorstel College aangenomen
16-2-2015 Motie geen ouderbijdrage jeugd-GGZ Motie PvdA aangenomen
23-3-2015 Uitgangspunten Groenbeleidsplan Wageningen - toevoegen streefbeelden en knelpuntenanalyse Amendement PvdA aangenomen
23-3-2015 Uitgangspunten Groenbeleidsplan Wageningen - vraag wijkpanels naar verbeterpunten groenbeheer Motie SP verworpen
23-3-2015 Uitgangspunten Groenbeleidsplan Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
23-3-2015 Derde wijziging Legesverordening 2015 - aanvraag gehandicaptenparkeerplaats blijft legesvrij Amendement CU aangenomen
23-3-2015 Derde wijziging Legesverordening 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
23-3-2015 Budget aanpak binnenstad - niet alvast 20.000 uitgeven aan concrete zaken Amendement CDA verworpen
23-3-2015 Budget aanpak binnenstad - viervijfde budget voor uitvoering eenvijfde voor procesbegeleiding Amendement PvdA verworpen
23-3-2015 Budget aanpak binnenstad Raadsvoorstel College aangenomen
23-3-2015 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - kamergewijze verhuur mogelijk maken Amendement VVD aangenomen
23-3-2015 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - steun Islamitische Gemeenschap bij plek Isl. Centr Motie PvdA aangenomen
23-3-2015 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Raadsvoorstel College aangenomen
28-4-2015 Toekomstige afvalinzameling - iedereen keuze 4e kliko of plastic wegbrengen Amendement PvdA verworpen
28-4-2015 Toekomstige afvalinzameling Raadsvoorstel College aangenomen
28-4-2015 Reserve Revolving Fund Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed - opbrengst verkoop vastgoed naar kap.z.bestemm. niet naar verduurzaming vastgoed Amendement D66 aangenomen
28-4-2015 Reserve Revolving Fund Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Raadsvoorstel College aangenomen
28-4-2015 Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsinformatie asbestsanering stadhuis - extra kosten asbest opnemen in begroting vernieuwbouw stadhuis Motie CDA verworpen
28-4-2015 Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsinformatie asbestsanering stadhuis Raadsvoorstel College aangenomen
28-4-2015 Motie onderzoek alternatief trace noordelijke ontsluiting Campus Motie GL aangenomen
1-6-2015 Uitbreiding golfbaan Zoomweg 10 - verklaring geen bedenkingen niet afgeven Amendement GL verworpen
1-6-2015 Uitbreiding golfbaan Zoomweg 10 - uitbreiding moet binnen bestaande landschapsstructuur Motie D66 aangenomen
1-6-2015 Uitbreiding golfbaan Zoomweg 10 Raadsvoorstel College aangenomen
1-6-2015 Verzoek deelname onderzoek Permar Raadsvoorstel Griffie aangenomen
1-6-2015 Jaarstukken 2014 - snel evalueren programma energieneutraal renoveren particuliere woningen Motie PvdA verworpen
1-6-2015 Jaarstukken 2014 - overzicht subsidies in jaarrekening Motie VVD aangenomen
1-6-2015 Jaarstukken 2014 Raadsvoorstel College aangenomen
1-6-2015 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) - vermindering aantal derden aan wie gegevens worden versterkt Motie D66 verworpen
1-6-2015 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Raadsvoorstel College aangenomen
1-6-2015 Motie bijen op tijdelijk braakliggende grond Motie GL aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen budget snelfietsroute Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - subsidie verduurzaming schoolgebouwen via revolverend fonds  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen budget voedsel in de stad  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen budget denkkracht sociaal domein  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen budget ouderencentrum Wielewaag  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen budget cultuurhistorische waardenkaart  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - kosten asbestsanering gaan volledig uit post onvoorzien in verbouwbegroting  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - kosten asbestsanering deels uit onderbesteding deels uit onvoorzien in verbouwbegroting Amendement CU aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - schrappen heffen precariobelasting  Amendement CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - geen pm-post voor functies gemeentelijke organisatie  Amendement VVD verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - meer precariobelasting heffen en Ozb verlagen  Amendement SPW verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - camperplaatsen aan de Wageningse haven Motie CU aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - uitgaven Kennisas concretiseren Motie CU aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - openingstijden winkels verder verruimen Motie VVD aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - iedereen een schooltuintje Motie GL aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - onderzoek opties inkomsten verenigingen door afvalinzameling te verruimen  Motie PvdA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - stimuleren geen ballonnen oplaten bij evenementen Motie GL aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - vertrouwensexperiment bijstand Motie D66 aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - digitale dienstverlening verbeteren via Generieke Digitale Infrastructuur Motie VVD aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 - financiele keuzes vernieuwbouw stadhuis concretiseren en verhelderen  Motie CDA verworpen
29-6-2015 Kadernota 2015 - alleen plankosten Noordelijke ontsluiting betalen als tevens verbetering bestaande infrastructuur Motie CU aangenomen
29-6-2015 Kadernota 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Kadernota 2015 - uitkomsten septembercirculaire moeten verwerkt in de begroting 2016-2019 Motie CU verworpen
6-7-2015 Verduurzaming Schoolgebouwen Primair Onderwijs - geen geld specifiek voor collectieve inkoop kennis Amendement PvdA verworpen
6-7-2015 Verduurzaming Schoolgebouwen Primair Onderwijs Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Huisvestingsverordening Wageningen 2015 - urgentie alleen als complex door kernteam en anders door startpunt Amendement D66 aangenomen
6-7-2015 Huisvestingsverordening Wageningen 2015 - urgentie niet door kernteam en vastleggen uitsluitingsgronden Amendement VVD verworpen
6-7-2015 Huisvestingsverordening Wageningen 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Nadere onderbouwing Groenbeheerplan Wageningen Hoog (derde cyclus, eerste fase 2013) Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Binnensportaccommodaties, bodemsanering Marijkeweg, korfbal Marijkeweg - geen busvervoer maar gymzaal in zuidoost Amendement D66 aangenomen
6-7-2015 Binnensportaccommodaties, bodemsanering Marijkeweg, korfbal Marijkeweg - roostering binnensportaccomodaties centraal beleggen Motie PvdA aangenomen
6-7-2015 Binnensportaccommodaties, bodemsanering Marijkeweg, korfbal Marijkeweg Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Uitgangspunten Diedenoort - minder studentenhuisvesting Amendement VVD verworpen
6-7-2015 Uitgangspunten Diedenoort - SHOT herhuisvesten op Diedenoort Amendement SPW aangenomen
6-7-2015 Uitgangspunten Tropische Kas (De Dreijen) - tropische kas behouden en gebied anders invullen Amendement VVD verworpen
6-7-2015 Uitgangspunten Tropische Kas (De Dreijen) - optie behoud tropische kas openlaten Amendement GL aangenomen
6-7-2015 Uitgangspunten Tropische Kas (De Dreijen) Raadsvoorstel College aangenomen
6-7-2015 Kaders en kernwaarden proces beleidskader sociaal domein - beschermen mensenrechten uitgebreid met kinderrechten Amendement PvdA aangenomen
6-7-2015 Kaders en kernwaarden proces beleidskader sociaal domein Raadsvoorstel College aangenomen
28-9-2015 Uitgangspunten Diedenoort - woningen in principe grondgebonden Amendement VVD aangenomen
28-9-2015 Uitgangspunten Diedenoort - herhuisvesting SHOT regelen in privaatrechtelijke overeenkomst Motie PvdA aangenomen
28-9-2015 Uitgangspunten Diedenoort - streven naar co-creatie Motie PvdA verworpen
28-9-2015 Uitgangspunten Diedenoort - toepassen en communiceren participatieladder Motie VVD aangenomen
28-9-2015 Uitgangspunten bestemmingsplan Diedenoort Raadsvoorstel College aangenomen
28-9-2015 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 - plan niet vaststellen zonder nader onderzoek Amendement GL aangenomen
28-9-2015 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 - koppeling Nude2 en revitalisering Industrieweg e.o.. Motie PvdA aangenomen
28-9-2015 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 - welstandsniveau 1 voor het hele gebied Motie PvdA aangenomen
28-9-2015 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 Raadsvoorstel College aangenomen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid - klimaatdoelstellingen beter meetbaar geformuleerd Amendement PvdA verworpen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid - windturbinepark in Wageningen expliciet uitgesloten Amendement VVD verworpen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid - 2008 als ijkpunt bij de CO2 reducties Amendement VVD aangenomen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid - Wageningen proeftuin geen hoofddoelstelling Amendement VVD verworpen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid - bij EZ aandringen op verduurzamen belastingstelsel Motie GL verworpen
28-9-2015 Herijking klimaatbeleid Raadsvoorstel College aangenomen
28-9-2015 Parkeernormen 2015 - schrappen mogelijkheid afwijken parkeernorm Amendement SP verworpen
28-9-2015 Parkeernormen 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
28-9-2015 Rapport rekenkamer Proces verzelfstandiging warenmarkt - kwaliteitseisen bij alle beleidsvoorstellen Amendement CDA verworpen
28-9-2015 Rapport rekenkamer Proces verzelfstandiging warenmarkt Raadsvoorstel agendacommissie aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - rondje Campus in plaats van verbreden Nijenoordallee Amendement CDA verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - behoefte beter onderbouwen alvorens te starten Amendement SP verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - scenario's binnen variant A en diverse alternatieven voor verbreding Nijenoordallee uitwerken Amendement PvdA verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - fietsoversteek Hoevenstein behouden Amendement VVD verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - keus voor variant A expliciet uitspreken Amendement D66 aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - verken mogelijkheden kwart rondweg Motie CDA verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - ongelijke fietsoversteek Hoevestein opnemen in kadernota 2016 Motie GL aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - in kaart brengen en compenseren negatieve effecten op ecologische verbindingszone Motie CU aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - 60km-zone in Binnenveld Motie CU aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - maak werkgroep waarin alle groepen vertegenwoordigd Motie CU aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - reageer op alle flankerende maatregelen die door Wageningers zijn ingebracht Motie PvdA aangenomen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - in gesprek met de stad gaan bij uitwerking variant A Motie PvdA verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen - betere verlichting doorsteken RoghorstTarthorst en buurtbeheerplan groenonderhoud beluidswal Motie PvdA verworpen
26-10-2015 Bereikbaarheid Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
26-10-2015 Begroting Permar WS 2016 - begroting herzien per voorjaar 2016 Amendement D66 aangenomen
26-10-2015 Begroting Permar WS 2016 Raadsvoorstel College aangenomen
26-10-2015 Nieuwe vergaderwijze - besluitvormend debat om 20.00 uur ipv 22.00 uur Amendement CDA verworpen
26-10-2015 Nieuwe vergaderwijze - commissievoorzitters van buiten de raad laten komen Amendement CDA verworpen
26-10-2015 Nieuwe vergaderwijze Raadsvoorstel Presidium aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - Ozb niet en precariobelasting wel verhogen Amendement CU verworpen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 -  precariobelasting gelijk aan hoogte tarief omringende gemeenten Amendement SPW verworpen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - verlagen afvalstoffenheffing Amendement D66 aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - citymanagement opnemen in de begroting Amendement SPW verworpen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - realiseren OV-fiets Motie GL aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - reserveer geld voor preventieve jeugdzorgproject Thabus Motie PvdA aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - pm-posten kwantificeren ivm beoordeling weerstandsvermogen Motie VVD aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - risicoanalyse verkoopopbrengst stadskantoor actualiseren en opnemen in weerstandsvermogen Motie VVD verworpen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - maak duidelijk wanneer medische kosten huisdieren uit bijzondere bijstand kunnen Motie SPW aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - beantwoord initiatieven bewoners binnen 2 weken Motie SPW aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 -  onderzoek mogelijkheden burgerzaken open op zaterdag en koopzondag Motie SPW aangenomen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 - begroting voortaan meerjarig sluitend Motie SPW verworpen
9-11-2015 Programmabegroting 2016-2019 Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Bereikbaarheid Wageningen - onderzoeken aansluiting Hoevenstein op Nijenoordallee Motie SPW aangenomen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - professionalisering binnenstadmanagement opnemen in kadernota 2016 Amendement PvdA verworpen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - levendigheid niet zomaar maar duurzaam verbeteren Amendement D66 aangenomen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - geen project onderzoeken en vaststellen identiteit en imago Amendement PvdA aangenomen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - budget zwerffietsen en fiestenstallingen aanhouden tot concreet raadsvoorstel Amendement PvdA verworpen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - geen project communityvorming binnenstad stimuleren Amendement PvdA aangenomen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad - geen project verminderen regelgeving Amendement PvdA verworpen
30-11-2015 Visie en uitvoering binnenstad Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Uitbreiding golfbaan - verklaring geen bedenkingen niet afgeven Amendement SP verworpen
30-11-2015 Uitbreiding golfbaan Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - individueel maatwerk ipv inkomenstoeslag tot 130% bijstandsnorm Amendement D66 verworpen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - verheldering werking maatwerk Amendement SPW verworpen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - geen fonds voor maatschapelijke initiatieven Amendement VVD verworpen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - verhoog deelname doelgroep aan regelingen Motie PvdA aangenomen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - individuele inkomenstoeslag oprekken naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - maatwerkprincipe versterken Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - minder bureaucratische controle op aanvragen voor minimaregelingen Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Minimabeleid 2016 - instellen fonds voor maatschappelijke initiatieven Raadsvoorstel College aangenomen
30-11-2015 Geheimhouding raadsinformatiebrief 20-11-2015 met bijlage Raadsvoorstel College aangenomen
11-1-2016 Onderzoeksrapport Permar onderzocht - medewerkers betrekken bij denken over toekomst Motie PvdA aangenomen
11-1-2016 Onderzoeksrapport Permar onderzocht - expliciet aandacht voor beschut binnen Motie VVD aangenomen
11-1-2016 Onderzoeksrapport Permar onderzocht Raadsvoorstel College aangenomen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - experiment uitsluitend met 55+ doen Amendement CDA verworpen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - 55+ als experimentgroep toevoegen Amendement CDA verworpen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - geen gemeentelijke financiering voor vertrouwensexperiment Amendement SP verworpen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - aanscherpen doelstelling Amendement GL aangenomen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - tot aan kadernota 50.000 euro beschikbaar Amendement GL aangenomen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand - vind externe geldstromen Motie SPW aangenomen
11-1-2016 Vertrouwensexperiment met de bijstand Raadsvoorstel College aangenomen
25-1-2016 Uitstel kap populieren Veensteeg Motie SPW verworpen
8-2-2016 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley - versterking invloed op planning en controle Amendement D66 aangenomen
8-2-2016 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley Raadsvoorstel College aangenomen
8-2-2016 Herstel karakter Bevrijdingsfestival Motie GL aangenomen
8-2-2016 Wageningen toegankelijk voor mindervaliden Motie PvdA aangenomen
29-2-2016 In principe geen info naar omwonenden bij huisvesting statushouders Motie D66 verworpen
29-2-2016 Omwonenden informeren bij kamergewijze bewoning van reguliere woning Motie SPW verworpen
29-2-2016 Omwonenden informeren en op bezwaarmogelijkheden wijzen bij aanvraag omgevingsvergunning  Motie D66 verworpen
14-3-2016 Agenderen burgerinitiatief Wageningen TTIP-vrij Raadsvoorstel agendacommissie aangenomen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - termijn woonvisie verlengen tot 2025 Amendement VVD aangenomen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - thema wonen met zorg wordt wonen en gezondheid Amendement GL aangenomen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - meer groen bij woningbouw Amendement GL aangenomen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - ouderen wonen bij diensten en voorzieningen Amendement CU aangenomen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 -  betaalbaarheid woningen ouderen en studenten opnemen in prestatieafspraken Amendement SP verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - scheefwonen voorkomen door vastleggen inkomensgrenzen voor sociale huur Amendement VVD verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - toevoegen doelstelling voldoende woonvormen voor alle inwoners Amendement SPW verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - 500 extra huurwoningen in de goedkope sector Motie SP verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 -  voldoende woningen voor middeninkomens om scheefwonen te voorkomen Motie VVD verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - verdringing op woningmarkt door statushouders voorkomen Motie SPW verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 - thema's groen, bereikbaarheid en duurzaamheid opnemen in woonvisie Motie SPW verworpen
14-3-2016 Doelstellingen Woonvisie 2020 Raadsvoorstel College aangenomen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - niet nu beslissen maar integrale afweging bij kadernota maken Amendement VVD verworpen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - budget niet beschikbaar stellen maar onderhoud plegen en dan marktpartijen laten bieden Amendement VVD verworpen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - budget slechts beschikbaar onder voorwaarde sociale woningbouw Amendement CU aangenomen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - geen parkeerplaatsen aan Woningst. verkopen maar openbaar maken Amendement CDA verworpen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - reservemutatie verwerken in jaarrekening 2016 Amendement CDA verworpen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - parkeerplaatsen woningstichting 's avonds ook voor omwonenden Motie SP aangenomen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg - aanpassen omgevingsplan Motie PvdA verworpen
4-4-2016 Budget Ireneschool-Buurtseweg Raadsvoorstel College aangenomen
4-4-2016 Burgerinitiatief WageningenTTIP-vrije gemeente - Wageningen niet TTIPvrij maar spreekt zich uit tegen TTIP Amendement CU aangenomen
4-4-2016 Burgerinitiatief WageningenTTIP-vrije gemeente Burgerinitiatief Samenleving verworpen
4-4-2016 Winkeltijdenverordening aanpassen voor zon- en feestdagen Motie VVD aangenomen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - erfpachtconstructie helder geformuleerd Amendement CDA aangenomen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - concretisering motivatie geen exploitatieplan Amendement VVD verworpen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - versterking en bescherming natuurwaarden opnemen in anter. overeenkomst Amendement GL aangenomen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - max. aantal bezoekers en geen popconcerten Amendement SPW aangenomen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - parkeerdruk in omliggende straten monitoren Motie GL aangenomen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - geluidsniveau moet op elke hoogte van de gevel voldoen aan de norm Motie PvdA verworpen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen - opnemen risicoparagraaf in begroting voor claims en overnamekosten Motie VVD verworpen
9-5-2016 Bestemmingsplan Future Center Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
6-6-2016 Netwerkvisie - leefbaarheid voorop bij uitvoering netwerkvisie Amendement PvdA verworpen
6-6-2016 Netwerkvisie - bij kruising langzaamverkeer en ontsluitingsweg barrieres niet zonder aantasting doorstroomfunctie beperken  Amendement SP verworpen
6-6-2016 Netwerkvisie - fietsroute door Tarthorst naar Campus ontmoedingen Amendement CDA verworpen
6-6-2016 Netwerkvisie - hoofdfietsroute naar Campus via Rooseveltweg-Akkermaalsbos-Bornsesteeg Amendement D66 aangenomen
6-6-2016 Netwerkvisie - op gebiedsontsluitingswegen geen prioriteit voor auto, goederenvervoer en OV Amendement SP verworpen
6-6-2016 Netwerkvisie - Hollandseweg, Marijkeweg en G.Foulkesweg blijven 50km  Amendement CU aangenomen
6-6-2016 Netwerkvisie - voer netwerkvisie gefaseerd uit Motie PvdA verworpen
6-6-2016 Netwerkvisie Raadsvoorstel College aangenomen
6-6-2016 Fietsverbetering Tarthorst - route Rooseveltweg en tunneloversteek niet op Bornsesteeg maar op Mondriaanlaan Amendement CDA verworpen
6-6-2016 Fietsverbetering Tarthorst - zuidelijke route - niet door het groen - betere campusroute Amendement D66 verworpen
6-6-2016 Fietsverbetering Tarthorst - fietsroute niet perse noordelijk maar in overleg met belanghebbenden en deskundigen Amendement GL verworpen
6-6-2016 Fietsverbetering Tarthorst - stel bruggetje Tarthorst-Rooseveldweg open voor de fiets Motie SP aangenomen
6-6-2016 Fietsverbetering Tarthorst Raadsvoorstel College verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - uitgangspunt beschut werk niet lokaal wat kan en regionaal wat meerwaarde heeft maar een passende plek voor iedereen Amendement CDA verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - maak beleidsplan integraal en niet alleen voor Wsw Amendement D66 aangenomen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - uitgaan van alle relevante beleidskaders sociaal domein Amendement PvdA verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - uitwerking kwaliteit positie werknemers Amendement CU aangenomen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - proces bottom-up vormgeven Motie D66 aangenomen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - nieuwe OR nu al voorbereiden Motie PvdA verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - formuleer kwaliteitseisen voor toekomstige werkorgansiaties Motie GL verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - maak beleidsplan participatiebanen en regel terugkoppeling voortgang Motie GL aangenomen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - voorgenomen besluiten ter second opinion voorleggen aan Cedris Motie PvdA verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS - beschut werk waar mogelijk in een sociale firma Motie PvdA verworpen
6-6-2016 Toekomst Permar WS Raadsvoorstel College aangenomen
6-6-2016 Begrotingsstukken Regio FoodValley 2017 - verhoging inwonersbijdrage langer dan een jaar alleen na heldere kaders Amendement GL aangenomen
6-6-2016 Begrotingsstukken Regio FoodValley 2017 - betere samenwerking en terugkoppeling Amendement CU aangenomen
6-6-2016 Begrotingsstukken Regio FoodValley 2017 Raadsvoorstel College aangenomen
4-7-2016 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 - bestemmingsplan niet vaststellen Amendement SP verworpen
4-7-2016 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 - pas ontwikkelen als er minstens 2ha verkocht is Amendement PvdA verworpen
4-7-2016 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Nudepark II, fase 1 Raadsvoorstel College aangenomen
4-7-2016 Bestemmingsplan Noordelijke inprikker - Noordelijke inprikker als mogelijk afsluiten Amendement GL aangenomen
4-7-2016 Bestemmingsplan Noordelijke inprikker - ontwikkel hoofdfietsroute Campus-Ede maar niet via Kielekampsteeg Motie PvdA verworpen
4-7-2016 Bestemmingsplan Noordelijke inprikker - voorzie in faunatunnel onder Bornsesteeg Motie GL aangenomen
5-7-2016 Bestemmingsplan Noordelijke inprikker - ontwikkel snelfietsroute Campus-Ede Motie D66 aangenomen
4-7-2016 Bestemmingsplan Noordelijke inprikker Raadsvoorstel College aangenomen
4-7-2016 Jaarstukken 2015 - correctie resultaat en weerstandsvermogen Amendement D66 aangenomen
4-7-2016 Jaarstukken 2015 - geen bedrag uit resultaat naar reserve transities maar alles naar onbest. reserve Amendement CDA verworpen
4-7-2016 Jaarstukken 2015 - maak inzichtelijk welke reserves meetellen bij weerstandscapaciteit Motie CU aangenomen
4-7-2016 Jaarstukken 2015 Raadsvoorstel College aangenomen
4-7-2016 Rapport Rekenkamer Bestemmingsplannen - zet de aanbevelingen om in concrete uitvoeringsmaatregelen Amendement PvdA verworpen
4-7-2016 Rapport Rekenkamer Bestemmingsplannen - eerst burgerparticipatie, dan kadernota met uitganspunten en randvoorwaarden Amendement PvdA verworpen
5-7-2016 Rapport Rekenkamer Bestemmingsplannen - formuleer handvest uitgangspunten en randvoorwaarden burgerparticpatie Amendement PvdA verworpen
5-7-2016 Rapport Rekenkamer Bestemmingsplannen Raadsvoorstel agendacommissie aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - schrap variant A en extra geld bereikbaarheid, ga met bestaand budget opnieuw met de provincie overleggen Amendement PvdA verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - aanpassingen bereikbaarheid Nijenoordallee Mansholtlaan Amendement GL aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - fietsoversteek Kortenoordallee financieren uit fietsroute Haarweg-Tarthorst Amendement SP aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - gebruik geld Wielewaag voor verbetering Wielewaag Amendement SPW aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - budget vrijmaken voor ThaBusOnTour Amendement PvdA verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - Ozb niet verhogen en gedurende twee jaar onbestemde reserve extra aanspreken Amendement D66 aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - budget vrijmaken voor uitvoering groenbeleidsplan Amendement GL aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - niet investeren in de kennisas Amendement CU verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - bezuiniging Wageningen45 niet afstellen maar 4 jaar uitstellen Amendement PvdA aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - in goed overleg met provincie de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren Motie SPW aangenomen
5-7-2016 kadernota 2016 - heropen overleg over fietsroute Tarthorst Motie SPW aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - ontwikkel rustige fietsroute Campus-Ede Motie PvdA aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - inzicht geven in proces en beleidsvorming Samen Wageningen en blijven informeren Motie CDA verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - inzicht geven in tussentijdse resultaten beleidsvorming Samen Wageningen Motie PvdA verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - onderzoek mogelijkheid fonds renovatie en vervanging sportvelden Motie D66 aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - Wageningen welstandsvrije gemeente Motie SPW aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 - leg reserve verbetering Grebbedijk aan Motie CU verworpen
5-7-2016 Kadernota 2016 - van overschotten 1,57 mln in kap. zonder best. storten Motie CU aangenomen
5-7-2016 Kadernota 2016 Raadsvoorstel College aangenomen
10-10-2016 Visie Kind Centraal - kind centraal loopt vooruit op Samen Wageningen Amendement VVD verworpen
10-10-2016 Visie Kind Centraal - kind centraal integreren in Samen Wageningen Amendement VVD verworpen
10-10-2016 Visie Kind Centraal - verlies voor jonge kinderen regionale professionaliteit niet uit het oog Motie PvdA verworpen
10-10-2016 Visie Kind Centraal - breng preventieve logopedie terug naar school Motie PvdA verworpen
10-10-2016 Visie Kind Centraal Raadsvoorstel College aangenomen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - 500 extra huurwoningen in de goedkope sector Amendement SP verworpen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - op grote locaties altijd 30% sociale huur- en 30% betaalbare koopwoningen Amendement PvdA verworpen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - op grote locaties ook differentiatie op prijzen Amendement PvdA verworpen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - aanscherping kaders om juiste woningen te bouwen Amendement VVD verworpen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - verruimende interpretatie van vernieuwende woonconcepten Amendement PvdA aangenomen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - ontwikkel blijversleningen voor levensloopbestendig maken woning Motie CU aangenomen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - behoud starterslening Motie CU aangenomen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 - concretiseer de drie belangrijkste maatregelen Motie VVD verworpen
10-10-2016 Woonvisie Wageningen 2016-2025 Raadsvoorstel College aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - verheldering dat raad pas later beslist over varianten bereikbaarheid Amendement D66 verworpen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - concretisering kaders bereikbaarheid Amendement PvdA verworpen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - onderzoek alternatieve ontsluiting langs of over de Campus Motie SPW aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - snelbus naar Arnhem Motie SP aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - ontwikkel nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen Motie VVD aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - aansluiten bij Operatie Steenbreek Motie CU aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - Wet milieubeheer steviger handhaven Motie D66 aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - waarschuwingsborden voor WhatsApp-buurtgroepen Motie SPW aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - verhoging inwonersbijdrage langer dan een jaar alleen na heldere kaders Amendement GL aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 - meer grip op gemeenschappelijke regelingen Motie SPW aangenomen
7-11-2016 Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel College aangenomen
7-11-2016 Motie bij aanbesteding jeugdbescherming en - reclassering uitgaan van landelijk geindexeerd tarief Motie PvdA verworpen
21-11-2016 Uitgangspunten Duivendaal en Hof van Wageningen - Duivendaal passend in Wageningse schaal en maat HvW wordt apart besloten Amendement VVD aangenomen
21-11-2016 Uitgangspunten Duivendaal en Hof van Wageningen - Duivendaal wordt Forummodel Amendement VVD verworpen
21-11-2016 Uitgangspunten Duivendaal en Hof van Wageningen - behoud monumentale panden en Duivendaal passend in Wageningse schaal en maat Amendement D66 aangenomen
21-11-2016 Uitgangspunten Duivendaal en Hof van Wageningen - minsten 30% sociale huur en minstens 30% betaalbare koop Amendement SP verworpen
21-11-2016 Uitgangspunten Duivendaal en Hof van Wageningen - ontwikkeling HvW voortzetten met extra participatieronde en in samenhang met parkeerbeleid Motie CU aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - in plaats van losse uitgangspunten het hele beleidskader aannemen Amendement D66 aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - uitgebreid uitvoeringsplan gaat ter beoordeling naar de raad Amendement VVD verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - kwaliteitswaarborgen proces Amendement PvdA verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - geen contractafspraken met derden voordat de raad akkoord is gegaan met uitvoeringsplan Amendement CU verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - toezicht op sociaal domein conform VNG-factsheet Amendement VVD verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - adviesraad samenleving voor de raad Amendement VVD verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - nulmeting per 01-01-18 Amendement CDA verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - toevoegen uitgangspunt heldere en toetsbare regels en criteria als basis voor beleid Amendement SP verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - garanties bij systematiek maatwerk Amendement CDA verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - waar kinderen staat moeten we jeugd tot 27 jaar lezen Amendement PvdA aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - sociale sector is werkgelegenheidssector Amendement PvdA verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - gemeente ondersteunt verwerven van werk met inkomen Amendement PvdA aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - bewezen goede functies behouden Amendement PvdA verworpen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - jongeren houden hulpverlener na hun 18e Motie PvdA aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen - informatie en procedures digitaal en niet-digitaal beschikbaar Motie PvdA aangenomen
16-1-2017 Beleidskader Samen Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
30-1-2017 Toekomstbestendigheid Wageningen Stad der Bevrijding - vrijwilligers betrekken en na een jaar evalueren Amendement SP verworpen
30-1-2017 Toekomstbestendigheid Wageningen Stad der Bevrijding - Stad der Bevrijding ontstaat door inspanningen van Wageningers Amendement PvdA aangenomen
30-1-2017 Toekomstbestendigheid Wageningen Stad der Bevrijding - ambitie duurzaamheid opnemen en over drie jaar evalueren Amendement PvdA aangenomen
30-1-2017 Toekomstbestendigheid Wageningen Stad der Bevrijding - borgen positie vrijwilligers, vrijheid en duurzaamheid Motie GL aangenomen
30-1-2017 Toekomstbestendigheid Wageningen Stad der Bevrijding Raadsvoorstel College aangenomen
13-2-2017 Participatiebrede opbouw SW - uitgangspunten van Groen uit notitie herkenbaar opnemen in raadsbesluit Amendement PvdA verworpen
13-2-2017 Participatiebrede opbouw SW - uitgangspunten van Detachering uit notitie herkenbaar opnemen in raadsbesluit Amendement PvdA verworpen
13-2-2017 Participatiebrede opbouw SW - uitgangspunten van Beschut uit notitie herkenbaar opnemen in raadsbesluit Amendement PvdA verworpen
13-2-2017 Participatiebrede opbouw SW Raadsvoorstel College aangenomen
13-2-2017 Kaderbrief Regio FoodValley - structurele verhoging inwonersbijdrage moet onderbouwd worden Amendement GL aangenomen
13-2-2017 Kaderbrief Regio FoodValley - ambities mogen niet tot hogere lasten leiden Amendement CU verworpen
13-2-2017 Kaderbrief Regio FoodValley - begroting moet transparanter Amendement CU aangenomen
13-2-2017 Kaderbrief Regio FoodValley - kaders scherper formuleren Motie SPW verworpen
13-2-2017 Kaderbrief Regio FoodValley Raadsvoorstel College aangenomen
13-2-2017 Motie anoniem solliciteren uitvoeren bij gemeente Wageningen Motie PvdA verworpen
6-3-2017 Bestemmingsplan Marterlaan 5-7 - bestemmingsplan niet vaststellen Amendement D66 verworpen
6-3-2017 Bestemmingsplan Marterlaan 5-7 - boskarakter behouden door bouwvlak niet te verplaatsen Amendement GL aangenomen
6-3-2017 Bestemmingsplan Marterlaan 5-7 Raadsvoorstel College aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - opstellen stedelijke hoofdgroenstructuur cq. natuurnetwerk Amendement PvdA aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - buurtprojecten via maatwerk financieel ondersteunen Amendement D66 aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - verkoop snippergroen tot maximaal 3% Amendement D66 aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - bosrandzone leent zich minder - i.p.v. niet - voor beheer door bewoners Amendement VVD aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - maak natuurvisie voor het buitengebied Motie GL verworpen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - nadere precisering verkoopvoorwaarden snippergroen Motie GL aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - maak nadere uitwerking voor Wageningen-Hoog Motie CU aangenomen
20-3-2017 Groenbeleidsplan - bomenverordening beter handhaven op voorwaarden kapvergunningen en illegale kap Motie GL verworpen
20-3-2017 Groenbeleidsplan Raadsvoorstel College aangenomen
20-3-2017 Parkeren werknemers binnenstad - extra fietsstalingsplaatsen en nieuwe parkeerplaatsen aanleggen om Duivendaal te compenseren Motie VVD verworpen
20-3-2017 Parkeren werknemers binnenstad Raadsvoorstel College aangenomen
20-3-2017 Perifere en grootschalige detailhandel regio FoodValley - evalueer controle en handhaving verkoop branchevreemde producten Motie CU verworpen
20-3-2017 Perifere en grootschalige detailhandel regio FoodValley Raadsvoorstel College aangenomen
10-4-2017 Bestemmingsplan 'De Mouterij' - toevoegen 20 sociale woningen Amendement SP verworpen
10-4-2017 Bestemmingsplan 'De Mouterij' Raadsvoorstel College aangenomen
10-4-2017 Interpellatiedebat 't Venster - motie van treurnis Motie PvdA verworpen
10-4-2017 Motie raad is geen voorstander van pandaparkeren Motie GL aangenomen
10-4-2017 Motie afschaffen precariobelasting waterleidingen en doorberekening compenseren Motie CU verworpen
15-5-2017 Bekrachtiging raadsbesluit bestemmingsplan Marterlaan 5 en 7 - twee vrijstaande woningen zonder boskarakter te verliezen Amendement GL aangenomen
15-5-2017 Bekrachtiging raadsbesluit bestemmingsplan Marterlaan 5 en 7 Raadsvoorstel College aangenomen
15-5-2017 Motie reserveer pand postkantoor voor culturele functie Motie PvdA verworpen
15-5-2017 Motie ontwikkel buitenschoolse cultuur vanuit de samenleving en stel bedrag beschikbaar Motie GL verworpen
19-6-2017 Voorbereidingsbesluit Plantsoen 40-42 Raadsvoorstel College aangenomen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - set alternatieve bereikbaarheidsmaatregelen Amendement CU verworpen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - set alternatieve bereikbaarheidsmaatregelen Amendement PvdA verworpen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - ander traject over de Campus Amendement GL aangenomen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - fietsverbindingen als onderdeel van de gekozen oplossing Amendement D66 aangenomen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - doorgaande route Mansholtlaan-Kielekampsteeg-Nijenoordallee-Kortenoordallee Amendement D66 verworpen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - aanpassen kruispunt Droevendaalsesteeg Amendement D66 aangenomen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - sluit mobiliteitsconventant met provincie, gemeenten en werkgevers Motie GL aangenomen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - onderzoek optie kwart rondweg om Wageningen Motie CDA verworpen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen - Nijenoord Allee herinrichten Motie SPW verworpen
3-7-2017 Aanwijzen kansrijke oplossing Beter Bereikbaar Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
3-7-2017 Vertrouwensexperiment met de bijstand - experiment pas starten bij 250 deelnemers Amendement CU aangenomen
3-7-2017 Vertrouwensexperiment met de bijstand - evenredige verdeling experimentgroepen Amendement GL aangenomen
3-7-2017 Vertrouwensexperiment met de bijstand - samenwerking deelnemende gemeenten actief nastreven Motie CU aangenomen
3-7-2017 Vertrouwensexperiment met de bijstand - eigen regie-groep kan samen plannen maken Motie D66 aangenomen
3-7-2017 Vertrouwensexperiment met de bijstand Raadsvoorstel College aangenomen
3-7-2017 Jaarstukken 2016 - rekenregels weerstandscapacciteit correct uitvoeren Amendement CU aangenomen
3-7-2017 Jaarstukken 2016 - doel en besteding reserve precariobelasting vastleggen Amendement CU aangenomen
3-7-2017 Jaarstukken 2016 - risico's kwantificeren Motie VVD verworpen
3-7-2017 Jaarstukken 2016 - bij VNG aandringen op maatregelen om vertragingen in het controleproces te voorkomen Motie SPW aangenomen
3-7-2017 Jaarstukken 2016 Raadsvoorstel College aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - eenmalig budget voor SOW schrappen en besteden aan onderhoud openbare ruimte binnenstad Amendement D66 verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - eenmalig budget voor SOW vermeerderen naar tweemalig Amendement SPW aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - eenmalige subsidie aan Wallenpad geven uit budget voor voeding en klimaat Amendement PvdA verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - schrappen slimmer werken in sociaal domein als besparingsbron Amendement PvdA verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - lichte hulp jeugd en Wmo niet door startpunt laten uitvoeren Amendement PvdA verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - voorlopig parkeren afschaffen regeling chronisch zieken en gehandicapten Amendement PvdA aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - inwoners die door aanpassen PGB-tarieven in problemen komen maatwerk bieden Amendement PvdA aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - herinvoeren vrijwilligerspremie Amendement CU aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - vervroegen verbeteren kruising Costerweg-Troelstraweg Amendement CU aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - fietsoversteek Kortenoord sneller realiseren Amendement SPW aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - revolverend fonds verduurzaming vastgoed niet uit verkoop vastgoed vullen maar uit niet-noodzakelijke reserves Amendement D66 aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - tarieven Lexkesveer voor auto's meer en voor fietsers-voetgangers niet verhogen Amendement D66 aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - versobering wijk- en buurtbeheer schrappen Amendement D66 aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - budget voedselbeleid storten in revolverend fonds verduurzaming vastgoed Amendement CU verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - fietsenstalling stadhuis in weekenden en koopavond open voor winkelend publiek Motie VVD aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - koop een jaar preventieve logopedie in en evalueer dat Motie PvdA verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - optionele beleidsmaatregelen voor betere zorgkwaliteit Motie VVD aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - hondenbelasting baseren op werkelijke uitgaven hondenbeleid Motie SPW verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - geen gezinswoningen ombouwen tot studentenwoningen Motie HvW verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - terughoudend zijn bij bouwen voor studenten en prioriteit bij starters en senioren Motie HvW verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - natuurinclusief bouwen Motie GL aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - Kirpestein onteigenen Motie SPW aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - maak startnotitie ontwikkeling gebied Olymiahal Motie CU aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - maak hangplekken jongeren en hef bestaande verboden op Motie SP verworpen
4-7-2017 Kadernota 2017 - verdere ontwikkeling kaderbrief FoodValley Motie SPW aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 - gezamenlijk standpunt Gelderse gemeenten vliegroutes Lelystad Airport Motie GL aangenomen
4-7-2017 Kadernota 2017 Raadsvoorstel College aangenomen
11-9-2017 Motie reistijd leerlingenvervoer max. 60 minuten Motie PvdA aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid - informeer de raad jaarlijks over de voortgang van de implementatie Amendement CU aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid - eigen kracht is geen moeten maar een kunnen Motie GL aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid - eigen regie als aandachtspunt Motie GL aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid - zelfredzaamheid wordt samenredzaamheid Motie GL aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid - evalueer het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix Motie CDA aangenomen
25-9-2017 Rapport Rekenkamer Cliëntervaring WMO-beleid Raadsvoorstel College aangenomen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - integrale afweging voor verschillende doelgroepen, in principe overal gemengd wonen Amendement PvdA verworpen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - integrale afweging voor verschillende doelgroepen, vooraf integrale visie opstellen Amendement SP verworpen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - integrale afweging voor verschillende doelgroepen op basis van jaarlijkse rapportage Amendement VVD verworpen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - niet alles binnen Wageningen ook daarbuiten studentenhuisvesting realiseren Amendement CDA aangenomen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - geen locaties uitsluiten van studentenhuisvesting Amendement D66 verworpen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - ook de Campus aanwijzen als geschikte locatie voor studentenhuisvesting Amendement CDA aangenomen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - Olympiahal uitsluiten van studentenhuisvesting Amendement SPW verworpen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - beslispunt 1400 studentenkamers mogelijk maken Raadsvoorstel College aangenomen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - beslispunt locaties voor studenten en locaties voor gemengd woonprogramma Raadsvoorstel College aangenomen
9-10-2017 Vraag en aanbod studentenhuisvesting 2017 - beslispunt aantal locaties aanwijzen als ongeschikt Raadsvoorstel College verworpen
9-10-2017 Uitgangspunten Costerweg 65 - ook zorgwoningen mogelijk maken, liefst voor partners bewoners Pieter Pauw Amendement D66 aangenomen
9-10-2017 Uitgangspunten Costerweg 65 - onderzoek haalbaarheid ouderenzorg door studenten Motie SP aangenomen
9-10-2017 Uitgangspunten Costerweg 65 - college moet zich inspannen voor verplaatsing naar 2,5 m van de weg Motie SPW verworpen
9-10-2017 Uitgangspunten Costerweg 65 - college moet zich inspannen voor zorgwoningen, liefst voor partners bewoners Pieter Pauw Motie D66 aangenomen
9-10-2017 Uitgangspunten Costerweg 65 Raadsvoorstel College aangenomen
23-10-2017 Fietsverbetering Tarthorst - maak verkeersplateau op kruising Tarthorst-Kennedyweg Amendement SP aangenomen
23-10-2017 Fietsverbetering Tarthorst - start aanpak fietsroute Haarweg-Marijkeweg-NieuweKanaal naar Campus Motie PvdA aangenomen
23-10-2017 Fietsverbetering Tarthorst Raadsvoorstel College aangenomen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid - focus herzien Amendement D66 aangenomen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid - grote impact kan ook sociaal zijn en gemeente moet succesvolle technologieen verspreiden Amendement PvdA verworpen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid - ontwikkel visie en strategie op klimaatadaptatie Motie GL aangenomen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid - informeer raad jaarlijks over de voortgang Motie D66 verworpen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid - geen grote windmolens op Wagenings grondgebied Motie VVD verworpen
23-10-2017 Klimaatplan 2017 - 2021 en actualisatie Duurzaam Bouwen Beleid Raadsvoorstel College aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - extra opbrengsten Ozb gebruiken voor realiseren klimaatdoelstelling Amendement CU verworpen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - afbouw van incidentele subsidie voor Arboretum Belmonte tot en met 2021 Amendement CU verworpen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - maak verhoudingen in een- vs. meerpersoonstarieven afval en riool inzichtelijk Motie CU aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - betere horizontale verantwoording in planning- en controlcyclus Motie VVD verworpen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - kom met voorstel hoe we kunnen sturen op uitvoering doelen in Gemeentelijk Mobiliteitsplan Motie GL aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - werk mee aan realisatie Wallenpad Motie PvdA aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - ruimte voor Geomagine in de binnenstad Motie GL aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - gebruik subsidieregeling WiFi4EU voor wifi-hotspots in de binnenstad Motie SP aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - ga met Opella in gesprek over behoud van de huiskamervoorziening in Nudehof Motie PvdA aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - ondersteun initiatief skeelerbaan in Wageningen Motie PvdA aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 - laat Bank Nederlandse Gemeenten weten dat inkomens van hun bestuurders moeten voldoen aan Wet Normering Topinkomens Motie D66 aangenomen
7-11-2017 Programmabegroting 2018-2021 Raadsvoorstel College aangenomen
7-11-2017 Belastingverordeningen 2018 - stijging tarieven reclamebelasting moet conform CBS prijsindex Amendement CU aangenomen
7-11-2017 Belastingverordeningen 2018 Raadsvoorstel College aangenomen
7-11-2017 Motie onderzoek mogelijkheid verbod nachtelijk vrachtverkeer Diedenweg Motie GL aangenomen
7-11-2017 Motie maak route van A12 naar A50 via N-wegen niet korter maar liever langer Motie GL aangenomen
7-11-2017 Motie voorkom sluipverkeer door Wageningen bij calamiteiten met reistijdinformatie op A12 en A50 Motie GL aangenomen
20-11-2017 Houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017 - college geeft aan hoe het weerstandsvermogen weer op peil komt als de ondergrens nadert Amendement CU aangenomen
20-11-2017 Houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017 - voortaan meerjarig overzicht weerstandcapaciteit en risico's in begroting en jaarrekening Amendement CU aangenomen
20-11-2017 Houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017 - neem compenserende maatregelen als grenswaarde belastingcapaciteit wordt overschreden Amendement D66 aangenomen
20-11-2017 Houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017 - vertaal de uitgangspunten naar de nieuwe berekeningsmethodiek Amendement D66 aangenomen
20-11-2017 Houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017 Raadsvoorstel College aangenomen
20-11-2017 Tijdelijke studentenhuisvesting Nieuwe Kanaal 1 - onderzoek problemen bij verkeersstromen bij realisatie studentenhuisvesting Nieuwe Kanaal 1 Motie SP verworpen
20-11-2017 Tijdelijke studentenhuisvesting Nieuwe Kanaal 1 Raadsvoorstel College aangenomen
18-12-2017 Rolneming Beter Bereikbaar Wageningen - uitbreiding Wageningse belangen Amendement PvdA aangenomen
18-12-2017 Rolneming Beter Bereikbaar Wageningen - beslispunt ingaan op samenwerkingsverzoek provincie en Wageningse belangen inbrengen Raadsvoorstel College aangenomen
18-12-2017 Rolneming Beter Bereikbaar Wageningen - overige beslispunten Raadsvoorstel College aangenomen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) - geen haalbaarheidsstudie poppodium maar diverse invullingen vergelijken Amendement CDA verworpen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) - poppodium wordt geen hoofdfunctie maar een nevenfunctie Amendement CU verworpen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) - nevenfuncties minder strikt beperken Amendement D66 aangenomen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) - financiele betrokkenheid gemeente blijft binnen budget cultuur Amendement CU verworpen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) - onderzoek mogelijkheden buitenschoolse cultuureducatie terug in het cultuurbeleid Motie GL aangenomen
18-12-2017 Uitgangspunten Plantsoen 40-42 (oude postkantoor) Raadsvoorstel College aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - concretiseren van de kaders Amendement PvdA verworpen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - percentages categorieen woningen in overeenstemming met woningmarktverkenning Amendement SP verworpen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - 30% van de woningbouw voor de doelgroepen Woonvisie en lage inkomens Amendement GL aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - 100% energieneutraal bouwen Amendement CU aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - pilot vernieuwende woonvormen Motie SPW aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - onderzoek mogelijkheden gymzaal voor bewegingsonderwijs op de Dreijen Motie CU aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - overleg met grondeigenaar over tijdelijk gebruik leegstaande panden Motie SP aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) - behoud Dreijen als opstellocatie defilé Motie GL aangenomen
18-12-2017 Globale uitgangspunten De Dreijen (fase 1) Raadsvoorstel College aangenomen
18-12-2017 Verordening burgerinitiatief en raadgevend referendum - niets veranderen behalve verwijderen opkomstdrempel Amendement SPW aangenomen
18-12-2017 Verordening burgerinitiatief en raadgevend referendum Initiatiefvoorstel D66 verworpen
18-12-2017 Motie kieslijst voortaan weer meesturen met de stempas Motie SPW aangenomen
18-12-2017 Motie gemeente Wageningen wil eerst herindeling luchtruim en daarna pas vakantievluchten vanaf Lelystad Airport Motie CU aangenomen
15-1-2018 Motie lobby bij het rijk voor statiegeld op kleine PET-flessen en drankblikjes Motie SPW aangenomen
15-1-2018 Motie werk mee aan zonneveld Haarweg zodat subsidie per 2018 mogelijk is Motie VVD aangenomen
15-1-2018 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen glazen onderzoeksfaciliteit en silo's Campus - betere ruimtelijke onderbouwing en beperking lichtvervuiling Amendement GL aangenomen
15-1-2018 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen glazen onderzoeksfaciliteit en silo's Campus Raadsvoorstel College aangenomen
29-1-2018 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, 1e fase - energiebesparing door gemeente vloeit terug in revolving fund Amendement D66 aangenomen
29-1-2018 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, 1e fase - opbrengst Boterstraat niet in krediet en geld niet onttrekken aan kapitaal zonder bestemming Amendement D66 aangenomen
29-1-2018 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, 1e fase - afwegen waar financiele middelen het grootste besparingseffect opleveren Motie CU aangenomen
29-1-2018 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, 1e fase Raadsvoorstel College aangenomen
29-1-2018 Verordening Stimuleringslening VvE's levensloopbestendige woongebouwverbetering - geld niet naar stimuleringslening VVE's maar naar starterslening Amendement CU verworpen
29-1-2018 Verordening Stimuleringslening VvE's levensloopbestendige woongebouwverbetering - lening afwijzen als de woningen niet levensloopbestendig zijn Amendement VVD verworpen
29-1-2018 Verordening Stimuleringslening VvE's levensloopbestendige woongebouwverbetering - lening alleen voor het woongebouw, niet voor de individuele woningen Amendement VVD aangenomen
29-1-2018 Verordening Stimuleringslening VvE's levensloopbestendige woongebouwverbetering - kom bij Kadernota 2018 met voorstel voor blijversleningen Motie CU verworpen
29-1-2018 Verordening Stimuleringslening VvE's levensloopbestendige woongebouwverbetering Raadsvoorstel College verworpen
29-1-2018 Intrekken Verordening startersleningen WERV-Wageningen 2009 Raadsvoorstel College verworpen
19-2-2018 Stimuleren duurzaamheid woningen en bedrijven - duurzaamheidsleningen ook voor huurders en kleine verhuurders Amendement CU aangenomen
19-2-2018 Stimuleren duurzaamheid woningen en bedrijven - duurzaamheidsleningen alleen bij WOZ-waarde van max. 350000 euro Amendement PvdA verworpen
19-2-2018 Stimuleren duurzaamheid woningen en bedrijven - geen spoedprocedure referendumverordening Amendement PvdA aangenomen
19-2-2018 Stimuleren duurzaamheid woningen en bedrijven - stimuleringsregeling ook openstellen voor eenmanszaken Motie GL aangenomen
19-2-2018 Stimuleren duurzaamheid woningen en bedrijven Raadsvoorstel College aangenomen
19-2-2018 Motie behoud beschermd wonen in de Nudehof Motie PvdA verworpen
19-2-2018 Motie eerlijk kinderpardon Motie GL aangenomen
12-3-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 (Olympiahal) - eerst integrale stedenbouwkundige visie maken Amendement PvdA verworpen
12-3-2018 Welstandsnota 2018 - panden direct naast monumenten ook onder regulier regime doen vallen Amendement D66 aangenomen
12-3-2018 Welstandsnota 2018 - welstandsvrij beleid na vier jaar evalueren Amendement PvdA aangenomen
12-3-2018 Welstandsnota 2018 - woningen verduurzamen met behoud van monumentale en authentieke elementen Motie GL verworpen
12-3-2018 Welstandsnota 2018 Raadsvoorstel College aangenomen
12-3-2018 Motie  maak een samenhangende visie op groen en het buitengebied Motie D66 aangenomen
12-3-2018 Motie boodschap aan staatssecretaris geen uitzettingen naar Aghanistan tot nieuw ambtsbericht Motie GL aangenomen
12-3-2018 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Plan Haven en Costerweglocatie Raadsvoorstel College aangenomen